@mija @kukrak myślę, że należy wyważyć (pieprzony symetryzm haha) możliwą bliskość oryginału, ale jednak bez utraty zrozumiałości w języku docelowym. Mam w domu tłumacza i wiem że czasem, szczególnie w literaturze nie da się przetłumaczyć nawet "w okolicy" danego wyrażenia, czy nawet dłuższej części tekstu. Dlatego bardzo ważne jest dobre zrozumienie sensu oryginału, żeby czasem oddać sens, a nie tylko literę. Z Kubusiem jest tak, że ktoś kiedyś tak zaczął i zostało w świadomości, więc nie widzę sensu zmieniania na siłę.

@arek @kukrak Arek ment not a film camera, but the photo camera

@arek inna jakość fotografii, zwłaszcza portretowej

@kmic zeżrę jedno i drugie i dla was nie zostawię :)

@rdarmila @mija @kukrak No nie do końca, bo płeć to nie tylko posiadanie tego czy owego między nogami. Płeć jako słynny dżender, cechy niemające nic wspólnego z posiadaniem lub nie jakichkolwiek fizycznych cech płciowych.

@mrk @szkodnix @szczezuja No sorry, ale niestety tak to jest z niszowymi lub początkującymi projektami, że nie są dla każdego. Gewmini nie jes nawet oficjalnie uruchomiony, wciąż jest w fazie rozwoju.

Moje pytanie raczej dotyczyło tego, czy jest coś co mogłoby mnie prtzekonać do ewnetualnego odejścia w kierunku protokołu gemini.

@kmic Przecież to to samo, tylko jedno na wodzie, a drugie na mleku. Więcej jestem takim perwersem, ze robiłem kisiel na mleku i budyń na wodzie.

@szczezuja @sz @szkodnix
Weźcie mi proszę wytłumaczcie (eli5) poo co nam gemini, skoro mamy statyczny html, który daje nam więcej możliwości, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty i lekkości?

@argumento Ieverything was changed at some cold day of February 2022.

@arek Visa i MC śledzą nas na potęgę. Swoją drogą ciekawe komu (bo czy?. to chyba naiwne pytanie) sprzedają nasze dane

@arek @kravietz Jest trochę filmików, nie wiem jak teraz ale kilka dni temu kolejka do granicy chyba 60 km miała.

Z kolei ciężko teraz si·ę połapać co a co nie jest propagandą :(

Siedzę i się nudzę. Jest pomysł na wpis do bloga, jest pomysł na dokończenie lutowania elektroniki, jest jeszcze parę innych pomysłóſ, tylko, kurka wodna, motywacji nie ma.

Taki phishing w UK chodzi. Przy okazji, zobaczcie jaki ładny akcent w u.

Tworzymy fejk niusa Rosjanie zbombardowali New York (Нью-Йорк). Jest to absolutna prawda, tylko, że jest to nju-York w obwodzie donieckim.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!