Nałogometr – Przejmij kontrolę nad uzależnieniem​

Imo zajebista apka, ale cyba nie podziała na uzależnienie od smartfona.
nalogometr.pl/

is a front-end for libapt-pkg. Specifically we interface using the python-apt api.
Especially for newer users it can be hard to understand what apt is trying to do when installing or upgrading.
We aim to solve this by not showing some redundant messages, formatting the packages better, and using color to
show specifically what will happen with a package during install, removal, or an upgrade.
gitlab.com/volian/nala

Badacze z Uniwersytetu w Groningen zaprezentowali właśnie system, który tworzy fingerprint na podstawie szumu w udostępnionych zdjęciach i filmach.

Fajnie nam się świat rozwija.

Strona żąda podania pełnych danych numeru karty jako warunku uczestniczenia/ pobrania jakieś wersji próbnej usługi/ programu?

Absolutnie nie podawaj danych karty ani swoich. Olej ten badziew i poszukaj alternatywy.

Aegewsh boosted

KDE is a worldwide free open source software community which creates all kinds of popular projects such as the Plasma desktop, Kdenlive, @Krita, @plasmamobile and lots more. You can follow at:

➡️ @kde@mastodon.technology (main account)

➡️ @kde@conf.tube (conference videos)

➡️ @kdefr (French language community)

➡️ @kde_espana (Spanish language community)

The KDE website is at kde.org

#KDE #FOSS #FLOSS #Libre #FreeSoftware #OpenSource #Linux #Computing #Software #Dev #Español #Espanol #Français #Francais

Zastanawiałem się nad hostingiem matrixa w element.io i jeszcze szybciej przestałem. Są tak nieprzejrzyści w swoim modelu biznesowym, że zasadniczo o wszystko trzeba się dopytywać, bo nie ma rzetelnej informacji na stronie, poza jakimś bełkotem marketingowym i nieprzydatnymi poradnikami dla początkujących użytkowników.

Aegewsh boosted

Just #GiveUpGitHub by deleting my account, and when I did, I couldn't help but smile. Now there is one less thing keeping me attached to microsoft. For anyone looking to do the same and trying to give their software a new home, checkout @gitea or if you are unable to self host, use @codeberg .

Jesteśmy biedakami nowej generacji: mamy drogie smartfony i szybkie komputery, z których możemy wejść przez internet do naszego banku, aby upewnić się, że nie mamy na koncie ani grosza.

Największym problemem jest jego największa zaleta, czyli otwartoźródłowość. Przykadem niech będzie nieszczęsny na telefony. Absolutnie żaden z projektóew nie nadaje się do codziennego użytku, bo siły programistyczne są rozdrobnione i rozrzcone po dziesiątkach konkurencyjnych projektów.

Aegewsh boosted

is the first source of installed software in my mac, and added workflow made "brew update" and "brew upgrade" just one keyboard shortcut.

By the way, making the alias:
alias upgrade="brew update && brew upgrade"
is a good idea to quick and fast upgrade all casks.

Just write it down to .zshrc file and will work for you until the end of the world ;)

Skończyłem piracić ebooki przerzucam się na piracenienie filmów. NIestety zapewnę znów szę rozczaruję.

RT @SunderlandSMH@twitter.com

Trial run today in preparation for resealing Willdora’s deck the traditional way. The black ‘marine glue’ has to be to heated to 400-degC apparently- so stand back lads! ⚓️

🐦🔗: twitter.com/SunderlandSMH/stat

Ogłaszam nastanie wieczora, można pić 😂

Doświadczenie z miejscową służbą zdrowia. Lekarze podstawowaj opieki zdrowotnej, to lenie i idioci. Nie chce się przeczytać listu od specjalisty (w którym wyraźnie napisano, że dawkę leku nalezy zwiększać co miesiąc do poziomu X) tylko wali się recepty z dawką sprzed pół roku, to to pierwsze się pojawiło w komputerze.

Seryjnie ktoś jest tym zaskoczony, że karmiona internetowym ściekiem maszyna będzie się zachowywać inaczej? Ktoś wierzył w inteligencję tej maszyny? Jeśli tak to straciłem wiarę w inteligencję tego kogoś.
naukawpolsce.pl/aktualnosci/ne

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!