Ta niebieska kreska to sznase na emerytury mojego pokolenia. Później system i tak już upadnie ze względów klimatycznych, więc nie martwię się kto mi poda szklankę wody na starość, bo niby jakiej wody...

W każdym razie przynajmniej tak polityka rządu Polski przełoży się na ograniczenie emisji, zawsze coś.

Follow

@harce
E, od zeszłego roku widać już, że system emerytalny przetrwa. Emerytury jednak nie zobaczysz, bo dopadnie Cię n-ta fala pandemii. Czerwona kreska to ładnie pokazuje.

@ksiezak Tak po prawdzie emerytury nie zobaczę z paru innych powodów, ale po czym twoim zdaniem widać? Nie sądzę też żeby faktycznie śmiertelność dowodziła przyszłej transmisji (raczej gwarantuje jej ograniczenie...)

@harce
Masz oczywiście rację z ograniczeniem. Stawiam jednak dolary przeciw orzechom, że gdy znów liczba emerytów do pracujących zbytnio urośnie, to będą pojawiać się kolejne takie piki i to przypadkiem w populacji 60+.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!