kosm0 boosted
kosm0 boosted

Opuszczony dwór wielkopolskiego powstańca.

Wlatach międzywojennych właścicielem dworu był Edward XXX. Był on powstańcem wielkopolskim, i z tego powodu znalazł się na listach proskrypcyjnych. Niemcy rozstrzelali go w pierwszych dniach wojny na polu w Srebrnej Górze, a opisywany jego dwór przeszedł na własność Niemców. Po wojnie był tam poprawczak, mieszkania, a na końcu stan obecny, czyli opuszczony dwór, odwiedzany jedynie przez mi podobnych ludzi.

Zapraszam do przeczytania całego artykułu na turystyka-niecodzienna.pl/opus

kosm0 boosted

I'm sick of being around cars, having to hear cars, see cars, breathe their fumes, worry about getting hit by them, walk around parked cars when I wanna cross the street, hear people talk about cars, live in a city that's built around cars cars cars cars cars...

kosm0 boosted
kosm0 boosted
kosm0 boosted

👏 Protocols, not platforms.
👏 Communities, not corporations.

kosm0 boosted

Dziś w #OkoPress, mój tekst o #Elongate — przejęciu :birdsite: przez oligarchę Muska:
oko.press/musk-twittera-czy-pr

> Problem stworzenia niezależnej przestrzeni debaty publicznej w Internecie jest szerszey niż nasz osobisty wybór tego, gdzie dziś wyrazimy nasze zdanie na ważny dla nas temat. Warto jednak pamiętać, że scentralizowany model grodzonych ogródków nie jest jedynym modelem zarządzania taką przestrzenią.

> Sami operatorzy tychże grodzonych ogródków przyznają, że nie jest to model najlepszy.

#Polska

kosm0 boosted
kosm0 boosted

My micro-plot of oats, wheat and barley are doing surprisingly well!

This'll make a load of seed for next year when I think I will be able to both save and eat some of it.

Truly is a long game!😁

@plants #plants

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!