@xaphanpl
Co myślisz o ustawie 447 Just i opłacie dla państwa w Palestynie.
To jakieś 10% wartości wszystkich nieruchomości w Polsce.

znów zaczynam czytać -a i widzę jak mało znam geografię najbliższej okolicy.

zawsze uważałem że Perl jest prostym językiem do nauczenia. Teraz wiem dlaczego.

colinm.org/sigbovik

Nowy trend dla mnie i przy okazji ciekawa biblioteka nuclear. github.com/vurtun/nuklear zasada jest prosta public domain i wszystko jako pliki naglowkowe.

Tylko kto ogarnie opengl bo nikt nie napisał sprzegu do zwykłego sdl2.
jak narysować linię w opengl3 ?

Bardzo ostrożnie podchodzę do różnych wynalazkow. Ale o dziwo wygodnie się używa powłoki fish.
Nawet system skórek nie wygląda źle. jedyny minus to nie nadaje się na zdalną pracę bo jest barokowy.

fishshell.com

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!