Akcja promocyjna Jura D60 Piano Black dla followersów Kawa itd. na Mastodonie (GnuSocial, Friendica, etc.) - rabat na zakup produktu.

Szczególne zalety ekspresu D60 w cenie 2900 zł:
- Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.)
- Inteligentny system wody (I.W.S.)
- Możliwość zaprogramowania indywidualnej mocy kawy: 4 poziomy
- Młynek: Aroma G2
- Regulowana jednostka zaparzająca: 5 g do 16 g
- Inteligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.) - Inteligentny System Wstępnego Zaparzania
- Inteligentne podgrzewanie wstępne
- Możliwość bezprzewodowej komunikacji z chłodziarką

Za chwilę więcej szczegółów...

Follow

Aby wziąć udział w promocji dla followersów Kawa itd. na Mastodonie (GnuSocial, Friendica, etc.) i mieć możliwość otrzymania kodu rabatowego:
1. Dodaj nas do obserwowanych.
2. Polub i podbij ten post.
3. Odpowiedz na ten post wpisując w treści:
CHCĘ KOD
Jeśli spełnisz wszystkie warunki, otrzymasz od nas wiadomość bezpośrednią z kodem rabatowym na Jurę D60 Piano Black. ☕

· · Web · 1 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!