Pinned toot

Akcja promocyjna Jura D60 Piano Black dla followersów Kawa itd. na Mastodonie (GnuSocial, Friendica, etc.) - rabat na zakup produktu.

Szczególne zalety ekspresu D60 w cenie 2900 zł:
- Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.)
- Inteligentny system wody (I.W.S.)
- Możliwość zaprogramowania indywidualnej mocy kawy: 4 poziomy
- Młynek: Aroma G2
- Regulowana jednostka zaparzająca: 5 g do 16 g
- Inteligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.) - Inteligentny System Wstępnego Zaparzania
- Inteligentne podgrzewanie wstępne
- Możliwość bezprzewodowej komunikacji z chłodziarką

Za chwilę więcej szczegółów...

Jura Impressa XJ5 Professional w cenie 6599 zł (dawniej 9490 zł).
l.kawaolsztyn.pl/xj5

Najważniejsze parametry:
Specjały kawowe
Ilość indywidualnie zaprogramowanych przepisów 5
Sposób przygotowania
2 Kawy
1 Kawa
2 Espresso
1 Espresso
1 Ristretto
2 Ristretti
Wrzątek
Funkcja Gorącej Wody 3 kroki
Dodatkowa kawa mielona
Wielostopniowy młynek Aroma+
Programowanie ilości wody
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem
Programowanie mocy kawy 5 kroków
Kolejne kroki programowania mocy kawy
Programowanie temperatury 2 kroki
Temperatura wody może zostać zaprogramowana 3 kroki
Programowanie ilości gorącej wody
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Wstępne podgrzewanie
Aktywny monitoring ilości ziaren
Energy Save Mode (E.S.M.©)
System grzewczy z zastosowaniem termobloków
System obiegu płynów
Monitorowana tacka na nadmiar wody
Wyświetlacz statusu konserwacji
Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania
Regulacja ustawień twardości wody
Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu
Swiss made
Rotary Switch
Licznik dzienny
Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje
Licznik filiżanek
Wskaźnik zużycia filtra
Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu / wskaźnik przebiegu procesu
Wireless Ready
Wyświetlacz
Dysza gorącej wody
Connector System ©
Projektowanie akustyczne
Schowek na akcesoria
Dzienna wydajność 60 kaw

Przykładowe akcesoria do kupienia oddzielnie:
Spieniacz
Pojemnik na mleko
Compact Payment Box
Podgrzewacz do filiżanek
Inteligentny zestaw uzupełniania świeżej wody
Zestaw odprowadzania fusów

Jura E8 Platin w cenie 4699 zł (dawniej 5790 zł).
l.kawaolsztyn.pl/e8platin

Najważniejsze parametry:
Specjały kawowe
1 Flat White
1 Latte Macchiato
1 Cappuccino
2 Kawy
1 Kawa
2 Espresso
1 Espresso
2 Ristretti
1 Ristretto
Kremowa pianka mleczna
1 porcja gorącej wody (3 poziomy)
12 programowalnych miejsc pamięci
8 poziomów regulacji mocy kawy
Dysza gorącej wody
Dysza delikatnej pianki
Zbiornik na kawę mieloną
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)
Kompatybilność z aplikacją JURA Coffee
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
I.W.S.® z wkładem filtra CLARIS Smart
Młynek AromaG3
System grzewczy Termoblok
Inteligentne wstępne podgrzewanie
Wireless Ready
Connector System©
Kolorowy wyświetlacz TFT
Energy Save Mode (E.S.M.©)
Programowanie godziny wyłączenia
Włącznik zasilania Zero-Energy Switch
Zintegrowane systemy czyszczące
Wyświetlanie statusu konserwacji
Możliwość ustawienia twardości wody
Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem
Podświetlenie filiżanki białym światłem

Jura E8 Platin at a price 4699 zł (formerly 5790 zł).
l.kawaolsztyn.pl/e8platin

The most important parameters:
Coffee specialties
1 Flat White
1 Latte Macchiato
1 Cappuccino
2 Coffee
1 Coffee
2 Espresso
1 Espresso
2 Ristretti
1 Ristretto
Cream milky foam
1 portion of hot water (3 levels)
12 programmable memory locations
8 levels of coffee power regulation
Nozzle of hot water
A nozzle of delicate foam
Ground coffee container
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
Compatibility with the JURA Coffee application
Intelligent Pre-Brew System - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ©)
I.W.S.® with CLARIS Smart filter cartridge
AromaG3 grinder
Heating system Thermoblock
Intelligent preheating
Wireless Ready
Connector System ©
TFT color display
Energy Save Mode (E.S.M. ©)
Programming the switch off time
Zero-Energy Switch power switch
Integrated cleaning systems
Displaying the maintenance status
The ability to set water hardness
Illuminating the cup with amber light
Backlight cups with white light

Jura E8 Dark Inox w cenie 4699 zł (dawniej 5790 zł).
l.kawaolsztyn.pl/e8di

Najważniejsze parametry:
Specjały kawowe
1 Flat White
1 Latte Macchiato
1 Cappuccino
2 Kawy
1 Kawa
2 Espresso
1 Espresso
2 Ristretti
1 Ristretto
Kremowa pianka mleczna
1 porcja gorącej wody (3 poziomy)
12 programowalnych miejsc pamięci
8 poziomów regulacji mocy kawy
Dysza gorącej wody
Dysza delikatnej pianki
Zbiornik na kawę mieloną
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)
Kompatybilność z aplikacją JURA Coffee
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
I.W.S.® z wkładem filtra CLARIS Smart
Młynek AromaG3
System grzewczy Termoblok
Inteligentne wstępne podgrzewanie
Wireless Ready
Connector System©
Kolorowy wyświetlacz TFT
Energy Save Mode (E.S.M.©)
Programowanie godziny wyłączenia
Włącznik zasilania Zero-Energy Switch
Zintegrowane systemy czyszczące
Wyświetlanie statusu konserwacji
Możliwość ustawienia twardości wody
Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem
Podświetlenie filiżanki białym światłem

Jura E8 Dark Inox at a price 4699 zł (formerly 5790 zł).

The most important parameters:
Coffee specialties
1 Flat White
1 Latte Macchiato
1 Cappuccino
2 Coffee
1 Coffee
2 Espresso
1 Espresso
2 Ristretti
1 Ristretto
Cream milky foam
1 portion of hot water (3 levels)
12 programmable memory locations
8 levels of coffee power regulation
Nozzle of hot water
A nozzle of delicate foam
Ground coffee container
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
Compatibility with the JURA Coffee application
Intelligent Pre-Brew System - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ©)
I.W.S.® with CLARIS Smart filter cartridge
AromaG3 grinder
Heating system Thermoblock
Intelligent preheating
Wireless Ready
Connector System ©
TFT color display
Energy Save Mode (E.S.M. ©)
Programming the switch off time
Zero-Energy Switch power switch
Integrated cleaning systems
Displaying the maintenance status
The ability to set water hardness
Illuminating the cup with amber light
Backlight cups with white light

Jura C65 w cenie 3199 zł (dawniej 3790 zł).
l.kawaolsztyn.pl/c65

Najważniejsze parametry:
Pojemność zbiornika na wodę 1.9l, ze zintegrowanym filtrem wody Claris Blue
Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 200g
Pojemność pojemnika na fusy: 16 porcje
Wyświetlacz
Młynek z regulowanym stopniem mielenia (Aromat+)
Kawa ziarnista lub mielona
4 programowanych miejsc pamięci
Regulowany system parzenia 5-16g
Funkcja gorącej wody
Dysza pary (Cappuccinatore)
Regulowana wysokość dozownika kawy 65-111mm
Automatyczne wyłączanie (tryb oszczędzania energii)
Programowalny czas wyłączenia
Automatyczny program do usuwania kamienia i czyszczenia
Funkcja płukania
Regulowana twardość wody

Jura C65 in the price of 3199 zł (formerly 3790 zł).
l.kawaolsztyn.pl/c65

The most important parameters:
Water tank capacity 1.9l, with integrated Claris Blue water filter
Capacity of container for coffee beans: 200g
Container capacity for dregs: 16 portions
display
Grinder with adjustable grinding degree (Aromat+)
Coffee beans or ground coffee
4 programmable memory locations
Adjustable brewing system 5-16g
The hot water function
Steam nozzle (Cappuccinatore)
Adjustable height of the coffee dispenser 65-111mm
Automatic shutdown (energy saving mode)
Programmable switch-off time
Automatic program for removing scale and cleaning
Rinsing function
Adjustable water hardness

Jura A9 Aluminium w cenie 4999 zł (dawniej 5690 zł).
l.kawaolsztyn.pl/a9alu

Najważniejsze parametry:
Ekran dotykowy
Podświetlenie filiżanki
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.)
6 specjałów kawowych + porcja gorącej wody
8 programowalnych miejsc pamięci na specjały kawowe
Młynek Aroma G3
Regulacja poziomu mielenia kawy
Wstępne podgrzewanie
Kremowa pianka
Tryb oszczędzania energii
Programowanie godziny wyłączenia
Zintegrowane programy czyszczące
Podwójna wylewka
Spieniacz zintegrowany z wylewką
Dysza gorącej wody
Zbiorniki na kawę mieloną i ziarnistą

The most important parameters:
Touchscreen
Cup backlight
Pulse Extraction Process (P.E.P.)
6 coffee specialties + a portion of hot water
8 programmable memory places for coffee specialties
Aroma G3 grinder
Adjusting the level of coffee grinding
Preheating
Cream foam
Energy saving mode
Programming the switch off time
Integrated cleaning programs
Double spout
Frother integrated with the spout
Nozzle of hot water
Tanks for ground and granulated coffee

Jura A7 Piano White w cenie 3999 zł (dawniej 4490 zł).
l.kawaolsztyn.pl/a7pw

Najważniejsze parametry:
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.)
6 specjałów kawowych + porcja gorącej wody
8 programowalnych miejsc pamięci na specjały kawowe
Młynek Aroma G3
Regulacja poziomu mielenia kawy
Wstępne podgrzewanie
Kremowa pianka
Tryb oszczędzania energii
Programowanie godziny wyłączenia
Zintegrowane programy czyszczące
Podwójna wylewka
Spieniacz zintegrowany z wylewką
Dysza gorącej wody
Zbiorniki na kawę mieloną i ziarnistą

Jura A7 Piano White at a price 3999 zł (formerly 4490 zł).
l.kawaolsztyn.pl/a7pw

The most important parameters:
Pulse Extraction Process (P.E.P.)
6 coffee specialties + a portion of hot water
8 programmable memory places for coffee specialties
Aroma G3 grinder
Adjusting the level of coffee grinding
Preheating
Cream foam
Energy saving mode
Programming the switch off time
Integrated cleaning programs
Double spout
Frother integra

Masz ochotę na kawę z przeważającą ilością Arabiki? Spróbuj Qubik Espresso Italiano Caffe Dock.

Do you want a cup of coffee with an overwhelming amount of Arabica? Try the Qubik Espresso Italiano Caffe Dock.

l.kawaolsztyn.pl/qubikdock

Kupiłeś już płyn Rinza? Jeśli masz automatyczny ekspres do kawy Jura, to na pewno przyda Ci się pojemnik ułatwiający czyszczenie systemu mlecznego. Pojemnik posiada oznaczenia ułatwiające dozowanie środka czyszczącego i wody. Korzystając z takiego pojemnika masz pewność, że środek czyszczący nigdy nie będzie marnowany.

Have you bought a Rinz liquid? If you have an automatic coffee machine Jura, you will definitely need a container to facilitate the cleaning of the milk system. The container has markings to facilitate dispensing of the cleaning agent and water. By using such a container you can be sure that the cleaner will never be wasted.

l.kawaolsztyn.pl/juramsc

Środek czyszczący Rinza rozpuszcza osady mleczne w systemie mlecznym Twojego ekspresu. Czyste przewody i spieniacz zapewniają lepszy smak specjałów kawowych, tj. latte macchiato, cappuccino, etc.

The Rinza cleaner dissolves the milk sludge in the milk system of your coffee machine. Clean pipes and frother ensure better taste of coffee specialties, ie latte macchiato, cappuccino, etc.

l.kawaolsztyn.pl/rinza1l

Masz ochotę na kawę z przeważającą ilością Robusty? Spróbuj Tupinambę Rotondo.
Do you fancy a coffee with an overwhelming amount of Robusta? Try Tupinamba Rotondo.
l.kawaolsztyn.pl/tupir

Kup ekspres i otrzymaj dożywotni rabat na kawę!
Buy a coffee machine and get a lifetime coffee discount!
l.kawaolsztyn.pl/gaggiavp

Często podróżujesz i nie możesz się obyć bez świeżo zmielonej kawy? Kup młynek ręczny Rhinowares i już zawsze pij świeżo zmieloną kawę.
l.kawaolsztyn.pl/mlynekreczny
Do you travel often and can not do without fresh ground coffee? Buy a Rhinowares hand mill and always drink freshly ground coffee.
l.kawaolsztyn.pl/mlynekreczny

Na pewno nie jeden raz spotkałeś się z sytuacją, gdy po przygotowaniu kawy ze mlekiem okazało się, że jest ona kwaśna. Dzięki próżniowemu pojemnikowi na mleko marki Jura pozbędziesz się tego problemu. Najczęstrzym powodem szybkiego kwaśnienia mleka jest wkładanie wężyka od spieniacza bezpośrednio do opakowania z mlekiem. Dopasowane połączenia wtykowe pojemnika zapewniają hermetyczne przejście między pojemnikiem, przewodem i dyszą mleka. Dzięki temu kawa z mlekiem będzie miała zawsze idealny smak.
Link do oferty:
l.kawaolsztyn.pl/pojprozmilkju

Chciałeś kiedyś idealnie udekorować kawę sypką czekoladą jak w kawiarni?
W naszej ofercie znajdziesz pojemnik na sypką czekoladę. Dzięki niemu zrobisz to jak w kawiarni.
l.kawaolsztyn.pl/chocojura

Od dzisiaj w naszej ofercie możesz znaleźć 2 nowe modele ekspresów do kawy marki Nivona:
Nivona CafeRomatica 960: l.kawaolsztyn.pl/nicr960
Nivona CafeRomatica 970: l.kawaolsztyn.pl/nicr970
Oba modele kosztują 5999 zł.

Show more
Mastodon

101010.pl czyli polska instancja Mastodon.

Co nas wyróżnia?
- Serwer w Polsce.
- Długość wpisu powiększona z 500 do 2048 znaków.
- Trendy w tagach
- Wbudowany Jabber/XMPP z integracją na stronie.
- Wbudowana wyszukiwarka przeszukuje całość statusów, a nie tylko nazwy użytkowników i tagi.
- Posiadamy własny przekaźnik dla każdego kto chce wymieniać z nami tooty: https://relay.101010.pl/