Dla wszystkich, którzy chcieliby wyrazić wsparcie i dać nam znak, że poruszamy ważne tematy, uruchomiliśmy konto na Patronite. 💛

patronite.pl/internet-czas-dzi

RT @agatadiduszko
Oburzył was reportaż o ksiedzu pedofilu Dymerze chronionym przez biskupów i polityków?
To przestańcie wspierać tę instytucję i tych ludzi i wypiszcie się z kościoła. Nie ma na co czekać.
#apostazja #licznikapostazji
@JoankaSW @RobertBiedron @wiosnabiedronia

Znalazłam dziś w lokalnym sklepie spożywczym (ze wszystkim, wiecie jaki to typu sklepu 🙂) skarpetki na sprzedaż.
Mnie śmieszy 😄

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!