JJJ PL boosted

Dobra wiadomość: przeszczep serca świni nie został odrzucony.
Zła wiadomość: nie bardzo wiadomo co było powodem śmierci komórek serce, co doprowadziło do śmierci pacjenta.

Pig heart transplant failed as its heart muscle cells died - arstechnica.com/science/2022/0

JJJ PL boosted
JJJ PL boosted

Ledwie się czerwiec zaczął, a te elgiebety już się wszędzie wciskają. Widać, że to na moim polu się zaczyna, jeszcze mi kukurydzę zarażą i będę miał puste kolby. A nawet jak będą ziarna to do kościoła na dorzynki wstyd takie zanieść.

JJJ PL boosted
JJJ PL boosted

Mądry polak po szkodzie…Sprawdzaj informacje o wersji filmu przed zakupem, bo później się okazuje, że jedyna dostępna opcja to ta z lektorem 😠 (bez napisów, bez oryginalnej ścieżki)

JJJ PL boosted

W sumie to już chyba mogę powiedzieć: używałem .a zanim to było modne 😎

@grzgrz
Wysoki jak koza
Głupi jak brzoza
Piękny jak proza
Gdy wstaje to zgroza
Niezbędny jak osmoza
Śliski jak płoza

I sure hope very much that Ukraine will win the war.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!