jakski.github.io/pages/configu
Random experiments with Nginx. Colleague of mine insisted that it isn't suitable for fail-over in web applications.

Jakski boosted
Jakski boosted

Soooooo Bolt pissed me off. They claim that they support requesting rides without an app. They provide many good reasons why and when such an option is not only convenient, but necessary:

blog.bolt.eu/en/how-to-request

1/

Zostawiłem na parę godzin uchylone okno w pokoju. Patrzę na laptopa i coś się nagle nie zgadza. Jest jakby w kurzu. Pocieram palcem pokrywę i jest cały żółty od pyłków z zewnątrz. Rozglądam się wokół siebie a tu wszystko w promieniu 2 metrów od okna pokryte tym żółtawym pyłkiem 🙃

Przegięli. Czy znamy jakieś alternatywy do Firefox-a? Mogą być nawet surowe, dopóki kod będzie dostępny.

Jakski boosted

jakski.github.io/pages/low-eff
Eksperymentowałem ostatnio jak tanio uda mi się zaimplementować monitoring strony żeby nie uzależniać się od żadnego dostawcy a jednocześnie nadzorować jak najwięcej rzeczy.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!