Follow

A ponieważ tu dużo programistów, to powiedzcie mi dobrzy ludzie, czy trudno jest coś takiego zrobić? Chodzi o to, że na stronie internetowej zastosowany jest atrybut aria-hide=:true" i trzeba byłoby mu przestawić na "false". Wyjaśniam przy okazji, że ARIA to taki zestaw atrybutów mających podwyższać dostępność cyfrową. Niestety - czasem ktoś używa ich źle i wtedy są katastrofą dla dostępności. Tu o tym piszę: informaton.blog/2021/02/17/ari

· · Web · 1 · 2 · 2

@jaczad pytasz o to, czy trudno dla:
- developerów/administratorów tej strony?
- użytkowniczek i użytkowników odwiedzających tę stronę?

Dla deweloperek/deweloperów to jest na pewno łatwe. Wystarczy usunąć ten atrybut z kodu. Tylko trudno negocjować ze wszystkimi, którzy robią taki fuckup. Chodzi mi zatem raczej o doraźne rozwiązanie, czyli przypięcie elementu z powrotem do drzewa dostępności. Jakaś skryptozakładka czy coś... @rysiek

@jaczad ach, no tak myślałem.

Tak, skryptozakładka nie powinna być strasznym problemem.

@rysiek @jaczad

gist.githubusercontent.com/rrx

Ten bookmarklet powinien wystarczyć. Wystarczy go dodać do zakładek jako 'adres' i kliknąć na stronie gdzie są elementy aria-hidden które chcesz zobaczyć.

@rxb Wielkie dzięki! A teraz się wstydzę, ale zapytam... Jak tego użyć?
@rysiek

@jaczad @rysiek
no ja mam tu trochę problem jak to sensownie wytlumaczyć.

Treść strony gist.githubusercontent.com/rrx musisz skopiować i dodać do przeglądarki jako zakładkę.

W zakładce zamiast adresu URL wklejasz to co zaczyna się od javascript: aż do samego końca.

Po dodaniu, możesz tą zakładkę otworzyć na kazdej stronie z arią. Nie spowoduje ona przejścia na inną stronę, ale spowoduje odkrycie ukrytych elementów.

Daj znać czy to ta instrukcja jest wystarczająca :-).

Dobrze tłumaczysz! Na początku nie zauważyłem, że Chrome ucina javascript: i musiałem dopisać z ręki. Jeszcze spróbuję dodać do zakładek. Jednak co było ukryte - zostało odkryte:) @rxb @rysiek

@rxb @jaczad o fantastycznie! sam miałem do tego usiąść, ale nie miałem jeszcze czasu. dobrze widzieć, że już jest! :blobaww:

Już zrobiłem jako skryptozakładkę i działa. Jeszcze raz wielkie dzięki. Zazdroszczę tym, którzy potrafią programować. @rxb @rysiek

@jaczad @rxb teraz tylko blognąć o tym, żeby inni mogli skorzystać. 😉

@jaczad @rysiek
ciesze się że mogłem pomóc. @jaczad jeśli znajdziesz w przyszłości inne takie potrzeby to pisz śmiało.

Dla mnie i dla wielu innych to jest drobnostka, ale niewiele osób wie że są takie potrzeby.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!