Follow

Ludzie wciąż piszą do mnie na Facebook Messenger, chociaż napisałem, że staram się unikać. Mastodon nie zastąpi mi grup na FB. Ucieczka wcale nie jest prosta.

· · Web · 3 · 1 · 1

@jaczad nikt inny nie chce uciekać. Ja przecie niczego do ukrycia nie mam pyrwyratność mi nie poczebna ja jestem dobrym łobywatelem nie żodnym przestępco.

No i trudno się na to obrażać. Dlatego zaglądam na FB :( @smigol

@smigol @jaczad lvl wyżej to nawet nieunikanie problemów z prywatnością FB i innych mainstreamowych SM, ale tkwienie tam, BO WYGODNIE. I przecież jak jedna osoba ucieknie, to nic nie zmieni (powiedziało miliard użytkowników)

@jaczad Mastodon to jednak inne narzędzie, niż Fb czy Fb Messenger. Zastępuje raczej tłittera ( :birdsite: ).

Zamiast Fb Messenger polecam Signal. Ostatnio mnóstwo ludzi się tam przeniosło, wreszcie. Dla Fb niespecjalnie co zasugerować, bo problem z Fb to jeszcze bardziej "wszyscy tam są". Może e-mail?

Ucieczka nie jest prosta, to prawda. Tym bardziej wartościowy każdy uciekinier! 😃

Ależ ja mam Signal, Telegram, Element i DeltaChat. Tylko tam nikt do mnie nie pisze:) No z wyjątkiem . A samego FB nie potrzebuję. Potrzebuję ludzi, którzy tam są. Napiszę tutorial dla niewidomych użytkowników, to może ich zachęcę. @rysiek

@jaczad znam to uczucie. W moim światku Signal stał się naprawdę popularny jakieś 5 lat temu, do tego stopnia, że można było założyć, że losowo poznana osoba będzie na Signalu. Ale to dość specyficzny światek.

Jak pewnie wiesz, duża fala nowych użytkowniczek i użytkowników trafiła na Signal po zmianie polityki prywatności na WhatsAppie jakiś miesiąc temu. Teraz tylko trzeba ich tam utrzymać. Nie ma po temu lepszej metody, niż używanie. 🙂

@rysiek @jaczad jak przekonać ludzi do przesiadki z msg na Signal? to jest niemalże niewykonalne zadanie w mojej mikrobanieczce :/

@jaczad mam ten sam problem, nie chcę korzystać z FB, ale ma on pewne wymierne korzyści, grupy na pewno są jedną z nich

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!