@jaczad świat się kończy, nigdy nie myślałem że przytaknę jakiejś wypowiedzi tego jegomościa.

@seachdamh @jaczad Terlikowski ma to do siebie, że jest spójny, to znaczy: nie wygłasza opinii pod publiczkę, aby kogoś zadowolić, ale zawsze - po przemyśleniu sprawy. Czasami wygłasza opinie, z którymi można się ostro nie zgadzać, ale za to zawsze można mieć pewność, żepisze, co myśli, a nie, by zdobyć poklask jakiejś grupy.

@rdarmila @jaczad no ja zwykle należałem do tych, którzy raczej się nie zgadzali z nimi, ale też nie mogę powiedzieć, że jakoś zapiekle śledziłem wszystkie jego wypowiedzi. No jak mówię, nie sądziłem, że się zdarzy mi z nim w czymś zgodzić.

@seachdamh @jaczad No, to przeczytaj ten wywiad: na 100% 3/4 tego, co tam powiedział, uznasz za bzdury, ale sądzę też, że zostanie 1/4, z którą się zgodzisz.

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosc

@rdarmila @jaczad poszło na kundla, sobie w autobusie w wolnej chwili łyknę.

@rdarmila @seachdamh Też mam takie wrażenie. Tym bardziej, że nie oszczędza episkopatu. Widać, że mu zależy, a to niezbyt częste w cynicznym świecie. Frondy nie mogłem strawić przez jej łopatologiczność i partenalizm. Jak chcę poczytać coś z nurtu chrześcijańskiego, to raczej Więź. Dobrymi źródłami z innych stron są też Kultura Liberalna, Nowy obywatel. Z tego wywiadu z Terlikowskim szczególnie cenna jest dla mnie refleksja, że już nie szanujemy przeciwnika, tylko musimy go zniszczyć.

@jaczad @rdarmila jup. zgadzam się, z oceną PiSu i PO też trudno się nie zgodzić chyba.

Imho, faktycznie mamy czasy że jeśli ktoś ma inne poglądy z automatu w dyskusji przestaje być rozmówcą, dysputantem, interlokutorem czy polemistą a staje się antagonistą , przeciwnikiem i adwersarzem który nie ma prawa w niczym mieć racji.

@seachdamh @rdarmila Ja mam jeszcze gorsze doświadczenia, bo spotkałem się z agresją nawet nie z powodu poglądów, bo ich nie wygłaszałem, a z powodu miejsca, w którym pracowałem. Pracowałem w Ministerstwie Cyfryzacji, podobnie jak prawie 400 innych osób, z których zaledwie kilka było politykami. A poglądy urzędnicy mają różne, chociaż nie powinni ich publicznie ujawniać. A jednak były takie osoby, które uznały, że praca w ministerstwie w rządzie PiS oznacza automatycznie podzielanie poglądów PiS. A byli tam urzędnicy pracujący w różnych mutacjach MC od początku, a zatem za Boniego, Trzaskowskiego, Strężyńskiej, Zagórskiego. No przecież nie zmieniali poglądów, tylko po prostu pracowali w swojej działce. Ot taka smutna refleksja.

@seachdamh mi zdarza się coraz częściej. Na przykład w sprawie pedofilii w KK.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!