Gdy korporacyjna platforma uzyskuje monopol, może sobie pozwolić na codzienne uprzykrzanie życia jej użytkownikom. Opowiadamy o aplikacjach, które pozwalają odzyskać komfort korzystania z popularnych (...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Follow

@midline Z fajnych projektów tego typu jest też podsync (github.com/mxpv/podsync). Umożliwia konwersję filmów z YT do formy podcastu i subskrybowanie kanałów YT z aplikacji podcastowych.

Co jeszcze lepsze to podsync współpracuje nawet z wbudowanym klientem podcastowym z iOS :)

Jak ktoś, tak jak ja, lubi słuchać wywiadów czy podcastów, które są dostępne tylko na YT to musi to szczerze polecam wyprobówać..

· · Web · 2 · 1 · 3

@hlukasz nawet nie wiedziałem że tego szukałem 😀 dowolny client podcastów ogarnia to co wystawia podsync?

@arty Niestety nie wiem, bo nie testowałem, korzystam z wbudowanego w iOS. Ale skoro on działa to inne też powinny.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!