No i w końcu nastał upragniony urlop, :) 10 dni z rodzinką nad morzem i przynajmniej jest nadzieja że człowiek odpocznie... co roku tak sobie człowiek tłumaczy :D
Mam tylko nadzieję że pogoda dopisze i będzie chwila dla siebie by usiąść na radiu i porobić kilka qso między spacerkiem z familią. No i jak zawsze dylemat, brać laptopa czy jednak nie brać hehe
Follow

@sp6ina Jako osoba mieszkająca całe życie nad morzem uważam, że jest ono przereklamowane 🙂 ale faktem jest, że jak jest dobra propagacja to DXy można ładne robić.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!