Opowiadamy o otwartej, sprawdzonej w boju technologii, która pozwala przejąć kontrolę nad tym, jak czytamy wiadomości online

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@midline

Ja też pozdrawiam serdecznie (w końcu udało mi się wysłuchać) :)

Szybkie pytania:

1. Chyba nie widzę obiecanych linków do aplikacji pomagających wygenerowac rss mimo że nie ma go na stronie.

2. Czy będzie coś o tworzeniu własnego feeda RSS na własną stronę?

Follow

@rogatywieszcz @midline Podbijam pytanie nr 1, huggin wygląda na straszny kombajn, generowanie RSS to raczej poboczna funkcjonalność. Jest kilka usług typu "generatory RSS" dostępnych, ale są płatne albo ograniczone, no i fajnie byłoby mieć coś do hostowania samemu.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!