Dopiero się zorientowałem, że jeśli ktoś kogo followuję odpowiada komuś kogo nie followuję, to nie widzę tego toota w swoim feedzie.
Powinny być obie opcje do wyboru chyba, ale nie przemyśliwałem tego (bo nie jestem myśliwym).

Follow

@rogatywieszcz @szczezuja to ja mam tu jeszcze ciekawszą, gdy na publicznego toota ktoś odpowiada w trybie "tylko śledzeni" to wychodzi wątek w którym połowy odpowiedzi mogę się tylko domyślać

@grzgrz
No tak ale to akurat logiczne, choć niewygodne. A tamtego nie rozumiem.
Podobnie mam jak czasem czytam rozmowę kogoś kogo followuję i widzę tylko jego odpowiedzi, bo ktoś z polskiego fedi postanowił mnie zablokować, do dziś nie wiem za co, bo przecież ten ktoś nie widzi moich zapytań :)
@szczezuja

@grzgrz @rogatywieszcz I okazało się, że ja też tego nie rozumiem. ;-) Wszystko przez to, że kiedyś przeczytałem, że to w złym stylu aby odpowiadać na public i powinno być unlisted. Bo wtedy ktoś znajdzie początek wątku tylko na publicu, a nie każdą odpowiedź. Ale rzeczywiście ja dałem followers only co szatkuję komuś wątek. Nie było to moim celem.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!