Follow

 „Nie stresuj się”, „Uspokój się”, „Przecież wszystko jest w porządku” - takie stwierdzenia są beznadziejną pomocą w sytuacji stresowej. Gdy emocje biorą górę nie ma w nas miejsca na racjonalną analizę sytuacji.
Na szczęście są sposoby które opierają sie na fizjologii naszego ciała, więc pomogą nam się uspokoić gdy rozum się wyłącza.
1/6

Gdy bierzemy bardzo głęboki wdech, albo bierzemy ich bardzo dużo (czyli gdy pojawia sie stres), serce odrobinkę się rozciąga to powoduje, że ciśnienie z jakim krew przepływa przez serce jest odrobinkę mniejsze co wywołuje reakcję układu nerwowego i w efekcie serce zaczyna bić szybciej.
2/6

Na szczęście działa to też w druga stronę! Stąd więc sposób pierwszy - na uspokojenie bicia serca: gdy robimy więcej i dłuższe wydechy przepona idzie do góry -> serce odrobinę się kurczy -> ciśnienie krwi w sercu rośnie -> układ nerwowy spowalnia serce.
3/6

W sytuacji wysokiego stresu, oprócz szybkiego bicia serca, mamy również wysokie stężenie dwutlenku węgla we krwi. I na to też jest sposób! Fizjologiczne westchnienie ulgi (ang. physiological sigh - pod tym terminem znajdziecie więcej informacji w sieci).
4/6

Fizjologiczne westchnienie ulgi:
Bierzemy dwa mocne wdechy, jeden po drugim (drugi siłą rzeczy będzie trochę mniejszy bo płuca już mamy prawie pełne) i robimy wolny wydech. Taki oddech możemy powtarzać wielokrotnie.

Pęcherzyki płucne stają się napełnione do granic możliwości -> ułatwia to wymianę gazową -> długim wdechem pozbywamy sie dwutlenku węgla.
5/6

Podsłuchałem tego od pani dr Alicji Puścian, neurobiolożki zachowania, która gościła w podkaście „Radio Naukowe” radionaukowe.pl/podcast/dlacze
6/6

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!