Lubię wiedzieć ile na co wydaje, to bardzo ułatwia choćby planowanie budżetu. Mam fajną aplikację do spisywania wydatków, ale wpisywanie ręcznie każdego produktu byłoby zbyt czasochłonne.

Znacie jakieś dobre aplikacje do OCR paragonów?

To złożona sprawa i wszystko co znalazłem było bardzo dopasowane do konkretnego przypadku użycia. Próbowałem jedną aplikację kogoś z Niemiec gdzie można było dodawać reguły per sklep, ale nie radziła sobie z polskimi znakami i rozpoznaniem ceny w PLN.

Follow

@miklo korzystałeś może?
Z tego co kojarzę to ich rozwiązanie jest raczej do faktur i płatne (jest chyba darmowe demo, ale nie zakładałem konta).

Ale muszę przyznać, że mają bardzo przystępny tutorial jak zrobić takie podstawowe podejście (od zdjęcia paragonu do otrzymania tekstu). Robiłem sobie PoC, tutorial zajmuje jeden wieczór więc od razu czujesz, że jest to w twoim zasięgu. Ale wyciągnięcie informacji z tekstu i sparowanie tego np do csv już wymaga więcej wysiłku.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!