@gregorius Kilka miesięcy temu trafiłem na #512KbClub i okazało się, że mój blog po prostu się na niego łapie. Byłem zadowolony bo zawsze lubiłem minimalizm.

@szczezuja
ja się zastanawiam, czy stronki pHTML przeze mnie pisane w latach 90tych ubiegłego wieku z dopiskiem: Lynx only się łapią

@gregorius Pewnie się łapie, ale mój blog jest #Wordpress, więc tutaj można się obawiać. A co do stron lynx-only to zobacz #GeminiSpace.

@gregorius @szczezuja no z tego co czytam to taka ewolucja gophera z ideą wrócenia do podstaw w przypadku technik formatowania stron/treści. Uwspółcześniony gopher to chyba dobre określenie.

@seachdamh @gregorius Z sieci:

#Gemini truly is a descendent of the Web, it's just one with an eye on the #Gopher renaissance that happened inbetween. [...] it doesn't really occupy the same present-day niche: it isn't historical, because it's a new protocol, and it isn't retrocomputing, because the document format is non-trivial and its TLS requirement excludes even some relatively recent systems.

oldvcr.blogspot.com/2020/11/a-

@jaczad Niedawno pytałeś i było o SSG. Tutaj widać jaki mocny jest ten trend w niektórych kręgach.

Bardzo ciekawy tekst. Jednak nadal widać, że to nisza. Część jest bliska mojemu sercu, na przykład przetwarzanie na serwerze zamiast w przeglądarce. Z drugiej strony - na odchudzanie kodu patrzę z rezerwą, bo w pierwszej kolejności może polecieć , bo jej nie widać. A jednak odrobinę kodu wymaga. @szczezuja

@jaczad Ja bym tutaj polemizował. To są generalnie bardzo proste strony, głównie tekstowe, bez jakichś strasznie wyszukanych komponentów. Niemal sam tekst i hiperłącza – ciężko tutaj o jakieś większe wpadki. Natomiast im bardziej zaczyna się kombinować i robić cuda na kiju, tym własnie większa szansa na błędy dostępności. @szczezuja

Jednak taki atrybut ALT="tekst alternatywny" zajmuje cenne bajty:) @mrk @szczezuja

@jaczad A to insza inszość i tutaj się zgodzę. Taki bezrefleksyjny wyścig w dążeniu do jak najmniejszej wagi strony może być fatalny w skutkach. Mnie bardziej chodzi o minimalizm wyrażany nie w KB, a w prostocie struktury, komponentów i designu 🙂 A co do samego designu, to jestem wielkim miłośnikiem dwóch trendów: minimalizmu i brutalizmu, co świadczy zapewne o pewnego rodzaju rozszczepieniu jaźni, bo brutalizm z dostępnością rzadko idą w parze 😆 @szczezuja

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!