Follow

Bardzo mnie męczy ten brak rozsądnego wątkowania na masto

· · Web · 2 · 1 · 3

@gregorius komentarz się wyświetla jako wpis. Jak dołączyłem na spc to myślałem że ludzie się @mentionują we wpisach. Nie było nigdzie zaznaczone, że to komentarz.

@smigol to ja wiem, że się takwyświetla, ale wolałbym wyświetlać wątkowo, bo się gubię zarówno na lokalnej jak i globalnej

@gregorius
W sensie jak byś to widział, jakby to wyglądało dokładnie gdyby było tak jakbyś chciał?

@rogatywieszcz filtrowanie wątka na początek, a nie że czytam jakiś ciekawy fragment ale muszę się wkilkać aby zobaczyć cały wątek

@gregorius
Aaa chyba wiem, że od razu wszystkie odgałęzienia się pojawiają od pierwszego posta? Ja po prostu klikam w pierwszy od razu i mam chyba wtedy całość, nie?

@rogatywieszcz tak ale musisz klikąć, o to chodzi. Wolałbym wątkowanie pod wpisem rozpoczynającym

@gregorius
Obecne rozwiązanie ma ten plus że wyświetlenie wszystkich wątków to nie raz niezły chaos, a tak możesz sobie poczytać tylko tę jedną rozmowę która cię zaciekawiła ale rozumiem, może i byłoby wygodniej.

@rogatywieszcz ja pierwotnie próbowałem klikavc na tą strzałkę pod wpisem jesłi widziałem +1, po tem do[piero zobaczyłem, że muszę kliknąc na wpis aby zobaczyć wątek

@gregorius @rogatywieszcz obserwowanie wątków to jest problem na mastodonie, dodatkowo mega trudno szuka mi się oryginalnego toota :(

@arkadiusz_wieczorek
Jakim cudem? Przecież to jedno kliknięcie na toota od którego chcesz zobaczyć całą historię do pierwszego?
@gregorius

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!