Niedzielski twierdzi, że to gumki na uszy nas chronią przed COVID. Bowiem bandana, chusta i maseczka z tego samego materiału różnią się właśnie tym, że maseczka ma gumki.

Zawartość konferencji o psychicznym zdrowiu nastolatków już dostępna: youtube.com/watch?v=yEfuONFx0n

Wujek gógiel (a dokładniej YouTube) usunął kanał LifeSitenews. Bez podania przyczyny. Sowiecka tolerancja w natarciu

Właśnie ktoś mi podsunął taki link: szmer.info/post/2214 i się zastanawiam czemu ja tam widze nadreperezentację anarcho-trockisto-stalinowców?

Bardzo mnie męczy ten brak rozsądnego wątkowania na masto

Gregorius boosted

Szukam książki i znaleźć nigdzie nie mogę, o tej:

a chyba już kojarzę, nie leżało to jednak w mojej sferze zainteresowań wtedy.

@xaphanpl @mkljczk i kto tam jeszcze

jak sobie z lokalnego wyświetlic całe atki bo czytam jakąś ciekawą odpowiedż z lokalnego serwera i nie widzę do czego się odnosi

Uzupełniam mój poprzedni wpis: swoją pierwszą historyjkę Papcio Chmiel opublikował w 1957 po tym jak Sowieci wypuścili pierwszego Sputnika. A oto owa historyjka

Umarł Henryk Jerzy Chmielewski znany jako Papcio Chmiel. Jako dzieciak się zastanawiałem czy znajdę najnowszy jego komiks w pobliskim kiosku Ruchu. Tam najczęściej niestety nie mieli, oblatywałem 3 osiedla wokół i też nic.

Pomysłodawca hipertekstu (czyli WWW) Tim Berners-Lee wystartował z takim projektem: solidproject.org/

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!