Follow

Z 4 uli 9 odkładów, czyli z 4 zrobiło się 13. Wynik taki sobie. Jeszcze zobaczymy, ile się usamodzielni, czyli wychowa nową matkę.

· · Web · 1 · 0 · 2

@flamenco108 Skąd te nowe miałyby wziąć sobie matkę? Czy to nie musi być od jajeczka specjalnie pielęgnowana jednostka?

@grzgrz One potrafią wychować sobie tzw. matkę ratunkową, jeżeli tylko w odkładzie znajdzie się plaster z młodą larwą - załatwia się to przez włożenie plastra z jajeczkami, żeby sobie same wybrały. Przebudowują wtedy wybraną komórkę na matecznik i robią sobie matkę.
Ale to jeszcze nie koniec ryzyka w procesie: matka musi się wygryźć z matecznika czyli dożyć do tego momentu. Dlatego robią ich kilka na raz, na wszelki wypadek.
Potem musi wygrać z innymi matkami.
Potem polecieć na lot unasienniający i z niego wrócić - unasienniona.
Wreszcie, jak osiągnie dojrzałość, zaczyna składać jajka.
Cały proces zajmie łącznie ok. 6 tygodni.
Na 100% nie wszystkie odkłady się udają. Dlatego trzeba ich robić trochę więcej, niż się zamierza mieć.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!