Panie i Panowie, znacie kogoś znającego się na czarnym prochu i pirotechnice? Z kolegą planujemy w powieści wysadzić pół miasta (spokojnie, to fantasy, nie trzeba powiadamiać służb :D ) i się zastanawiamy, czy czarnym prochem (stan techniki taki początek XVII wieku) można by było osiągnąć to, co chce wprowadzić do powieści kolega.

Follow

@rdarmila z rzeszy fanów SF konsultantem ds. wybuchów itp. jest chyba Kiwaczek

· · Web · 1 · 0 · 0

@flamenco108 Nie znam, niestety (poza bajką radziecką, ale chyba nie o nią chodzi). Jest na mastodonie?

Natomiast w międzyczasie już trochę znalazłem, chyba dość na tym poziomie szczegółowości, na którym nam zależy.

@rdarmila Chyba nie. RODO zatem nakazuje mi nie podawać namiarów, bo na FB przedstawił się imieniem i nazwiskiem :D
Niegdyś stały bywalec konwentów, szczególnie ukochał Nordcon.

@flamenco108 No, to szanse na złapanie go mam niewielkie. Tym bardziej, że ja organicznie nie cierpię tłumów, na samą myśl o konwencie włosy mi stają na głowie. Szkoda!

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!