Follow

Wstępny projekt bota (drobne poprawki dodam) - podoba się? :)

101010.pl/@fervi_bot_demo/1025

Oczywiście username tymczasowy, więc nie followujcie xd

@fervi przy wartościach wzrostowych w krypto możesz dodać + dla większej czytelności. :)

@xaphanpl Dodam :D
Myślę też o takim podziale rozdziałów "bota"

--- Kawał

--- Pogoda

itd

Pytanie czy się przyda, Sztimowy ktoś czasem ogląda, ale tak to nie wiem ;)

@fervi też możesz, bo z tym Radiem Maryja cholera wie o co chodzi. :D

@xaphanpl Dodam :D Na razie przygotowuję na wrzucenie projektu na Githuba (w Githubie siła)

@selfisekai Treść jest tworzona w PHP, a potem wysyłana pythonem (python3-toot)

@selfisekai Chociaż w sumie to z Basha :D Bo narzędzie jest w Pythonie, ale z komendy Bashowej xd lekki Monty Python, ale działa

@selfisekai Jak zrobili menedżer plików w bashu, to czemu nie Mastodonowe boty🤔?
@fervi

@sdebkowski Bash master race (Nie). Mam nadzieję, że bot fajny będzie ostatecznie i będziesz śledził :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!