Follow

@xaphanpl

Proszę o wybaczenie, że zwracam się tak oficjalnie o Adminie :P

Otóż chciałbym przeportować mojego bota ze Sztima tutaj (pewnie parę botów). Ogólnie boty generują treść (raz dziennie) i publikują. Chciałbym by (w zmienionej formie) i tutaj publikowały

Pierwszy Bot (główny)
steemit.com/hellobot/@hellobot

Drugi Bot (być może)
steemit.com/bitinfobot/@bitinf

Czy mam pozwolenie na takie coś?

@fervi jasne. Tylko zaznacz w profilu że to boty i tyle.

@xaphanpl Ok, dzięki. A co zmienia to, że to "bot". Czy powoduje jakieś większe problemy?

@fervi nie. To tylko informacja dla innych że treści na tym koncie wrzuca automat.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!