Follow

@herbaciany Pewnie tak :D Na razie liczę, że ZapRead dołączy do fediwersowej strony mocy

pine64.org/gettings-started/

Tutaj mają

@fervi Ok, dzięki za pomoc z weryfikacją.

Szczerze nawet nie wiem, jak miałbym ugryźć zapread, ale też nie widzę potrzeby, bo to dość zamknięta na maksymalistów bitcoina społeczność ;)

@herbaciany Ogólnie tak, chociaż co bym chciał to by dodał typ obsługę ActivityPub. Mógłbyś wtedy oczywiście z Mastodona i innych rzeczy odczytywać posty (co jest fajne jak śledzisz ulubionych blogerów), a dodatkowo mogłoby być dużo ZapReadów. Np. Polska społeczność mogłaby mieć swój własny

@fervi @herbaciany weź im zaproponuj obsługę ActivityPub, powołaj się na to, że jest tu trochę bitcoinowych społeczności, instancja bitcoinhackers, ogólnie 3 miliony użytkowników

@m4sk1n @herbaciany

Zaproponowałem, ale projekt powoli się rozwija (niebawem ma być wersja 0.3, a w 0.4 będzie się kombinowało nad decentralizacją). Myślę, że ActivityPub ma sens w tego typu projektach

@fervi @herbaciany Fajnie, osobiście chciałbym, aby każdy alt-social, niezależnie czy to lewicowy safespace, społeczność skupiona na absolutnej wolności słowa czy jakiś portal tematyczny implementował ActivityPub w sposób kompatybilny z Pleromą czy Mastodonem, aby argument „nikt tego nie używa” stracił swój sens

@fervi @herbaciany nawet jeżeli wiązałoby się to z używaniem przez nie whitelist zamiast blacklist wobec innych serwerów

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!