Follow

Powiem Wam, że im dłużej siedzę tutaj tym więcej Polaków spotykam. Nie mówię, że dalej jest ich bardzo dużo (spodziewam się z 500-1000 osób co najmniej :D), ale @sysek czy @BluRaf Tych znam z mirko 😎 Jest moc

@fervi
co to jesy, gdzie Ty mnie tu przysłałeś... trafiłem na gophera i jeszcze do jakiegoś BBS, co to za zapomniany świat....

@d002 Przedstaw się, bo nie jestem pewien czy wiem kim jesteś 😂 Ale ogólnie sporo tutaj ziomków jest, prawilnie.

@fervi nie ucieszysz się hehe nadaję z Atari

@d002 To węgla syp :P No powiem ci, że warto obczaić co się dzieje. Bo całe fediwersum jest potężne. Polecasz ten Whalebird? Bo na razie korzystam z webowej wersji + na telefon jakaś apka

@fervi nie wiem czy polecam, tylko dwa na linuxa znalazłem, ale na razie średnio ogarniam a od razu trafiłem na gophera i do jakiegoś zapomnianego BBSu..

@d002 To jest platforma mirkoblogowa na miarę IRCowych możliwości xd

@d002 Ogólnie zapoznaj się z ludźmi i botami, bo czasem możesz sobie śledzić informacje o eurogąbkach.

distsn.org/user-match.html
To zobacz xd

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!