W obliczu ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą, czy katastrof naturalnych. Skłaniamy się ku pytaniu, czy jesteśmy wystarczająco przygotowani na wypadek, w którym zabrakłoby Internetu lub siec(...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@midline

Przy braku internetu ciekawie by było z użytkownikami iPhonów, które są praktycznie bezużyteczne przy braku sieci.
Tymczasem na Androida i Linuxa mamy F-Droida, koncept repozytoriów i dzielenia się.

@didek @midline Nie rozumiem trochę tego. Co więcej można zrobić na telefonie z Androidem niż z iOS jeżeli jesteśmy poza zasięgiem sieci?

@midline @didek A skąd tą aplikację weźmiesz? Zakładamy przecież sytuację, że wszystko padło i mówiąc w skrócie - Internet nie działa nigdzie.

@hlukasz

Chodzi o to, że możesz się podzielić z tymi które już masz pobrane z osobami obok. Czy przez pliki apk, czy przez aplikacje do tego.
Przy F-Droid czy Linuxie możesz udostępniać je np robiąc hotspot WiFi.
Generalnie są to komputery ogólnego użytku i ktoś kto umie programować może nawet sam stworzyć program, korzystając ze wcześniej offline pobranej dokumentacji, uruchomić go, podać dalej.
Na iPhone za to aby cokolwiek zainstalować potrzebujesz "zgody" Apple której bez internetu nie dostaniesz @midline

@didek Dzielenie się aplikacjami po WiFi jest jakąś wartością dodaną to fakt. Chociaż i tak ja osobiście w przypadku globalnego wyłączenia Internetu i GSM odłożyłbym telefon na półkę, bo jego użyteczność niezależnie czy to Android czy iOS byłaby znikoma @midline

@hlukasz @didek @midline Możesz robić foty, grać w gry, słuchać muzyki i wiele innych rzeczy bez sieci.

Follow

@kar0ld
@hlukasz @midline

Cały punkt z Applem vs Open Source polega na tym że na otwartych rozwiązaniach właściwie nie istnieje coś takiego jak brak sieci...
Można w każdej chwili postawić własny server DNS, DHCP i wszystko będzie działać dokładnie tak samo, na mniejszą skalę.

Inaczej mówiąc, urządzenia Apple (i nie tylko, oni po prostu w tym przodują) są ściśle związane z konkretnymi serwerami i ich zamkniętymi usługami.
Gdzie na F-Droid/Linux możesz sobie zmienić adres serwera z którego pobierasz software na np serwer u sąsiada, który zrobił mirror.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!