Dlaczego picie samemu jest nie ok ale palenie już tak

Follow

@kuba Bo alkohol redukuje zahamowania, przez co ludzie używają go do celów towarzyskich. Jeśli nie pijesz po to, żeby dobrze się bawić w towarzystwie, to po co? Czyżbyś tracił kontrolę nad konsumpcją? Szukasz samotnej rozrywki, do której potrzebujesz redukcji zahamowań?

Palacz po wypaleniu fajki trochę bardziej śmierdzi tytoniem i trochę mniej trzęsą mu się ręce, ale nie słyszałem żeby jakiś darł się w niebogłosy i wybijał szyby w samochodach.

@czerwiec Myślę, że jak ktoś pali sam nie po to, aby dobrze bawić się w towarzystwie, to też stracił kontrolę nad konsumpcją ;)

@kuba Racja! Ale w najgorszym wypadku zaczepi nieznajomego pytaniem "poratuje pani szlugiem?"
Utrata kontroli nad konsumpcją w przypadku fajek jest znacznie mniej uciążliwa dla osób trzecich niż w przypadku alkoholu, dlatego jak ktoś sam pali to nikt nawet nie mrugnie, ale jak sam pije browara to jakoś tak krzywo patrzą i zaczynają go unikać

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!