Follow


Dziś była ciekawa sytuacja xD

Otóż idę se na mój śmietnik, patrzę, a tam wchodzi gość, otwiera kontener i buszuje.
Jako, że mam już dość duże doświadczenie w skipowaniu i nabrałem pewności siebie, to podchodzę do niego i normalnie pytam, co tam dziś ciekawego jest xD
Koleś się zatrząsł, jak go zaskoczyłem.
Trochę sobie pogadaliśmy.
Mówił, że ostatnio tu znalazł piękną dynię i nie wie dlaczego oni to wyrzucają.
Ja powiedziałem, że też nie wiem, i że miałem nawet spotkanie z policją, i że nic mi nie zrobiła, a on na to, że pewnie sami byli na łowach.
Potem pożegnał się mówiąc, że pewnie do zobaczenia jeszcze xD

Generalnie kisne z tej sytuacji, tym bardziej że podejrzewałem, że tylko ja mam takie zajęcie w okolicy xD
Bardzo mi miło, serio.

Btw jakieś pomysły na szpinak oprócz pesto i makaronu?

· · Web · 1 · 2 · 5
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!