@kuba eeeee tam, w śmietniku znalazłem ponad kilo takich, a ty masz tylko jedną hehe
Btw przeczytałem "betonowa marchewka", nieźle zabrzmiało xD

@crusom E, śmietnik to na pewno był supermarketowy i to nie były bio marchweki ;)

@kuba jak będzie pora na marchewki, to też sobie takie w szklarni zrobię i będę miał dużo bio marchewek.
Będziesz mieć konkurencję

@crusom Co jeżeli dzisiaj umrę i ostatni mój post to będzie porównywanie marchewek z innym facetem w internecie

Follow

@kuba to będzie chociaż śmiesznie :D
A co, wolałbyś odejść bardziej dramatycznie?
Na przykład przyznając mi z bólem rację, że moje marchewki są lepsze?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!