Za kazdym razem zastanawiam sie, do czego to w ogole sluzy. Ktoś wie? Można to podnieść do góry, i wtedy nawet fajnie byłoby na tym oprzec nogi, ale pod naciskiem zawsze spada na dół

#kubaPoznajeŚwiat #umieJużWiązaćBuciki

@kuba a to zależy. Swojego czasu sporo pociągowałem i autokarowałem, i nie zawsze opada. Czasem działa xD

@crusom @kuba Jak jest sprawne to to chyba na dwóch, yyy, stopniach, nie umiem znaleźć odpowiedniego slowa działa

@mkljczk @crusom że niby blokuje się także w pozycji górnej? Nigdy takich nie widziałem. Jak ktoś z Was takie natrafi, to będę wdzięczny za zdjęcie! :D

@kuba może działało za czasów kiedy ja jeździłem środkami komunikacji z czymś takim, a jak się zepsuło to nikt ani nie naprawił, ani nie wymienił.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!