No to jeszcze raz...
Raz, dwa trzy, próba wolności słowa nr 2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem seksualności.
Szczepionki nie są jedynym remedium na kowida.
Operacja plastyczna nie czyni z faceta kobiety, a płcie są tylko dwie.
A cenzurowanie takich wpisów to po prostu tęczowy faszyzm.

Witam po raz kolejny szanownych mastodontów. :)

I wyrazy najszczerszego braku szacunku do mazgajów zgłaszających niewygodne wpisy z braku lepszych argumentów.

@Dobromir_Sosnierz lubię zabawę w raz, dwa, trzy, bana łapiesz dzisiaj Ty…

@mkljczk @Dobromir_Sosnierz jeśli będzie bezpodstawne obrażanie na podstawie seksualności to reakcja będzie jasna i stanowcza.

@xaphanpl @selfisekai @Dobromir_Sosnierz @mkljczk "Musimy" czyli co ? Homofobiczny i prowokacyjny wpis Sośnierza będzie tak sobie wisiał ?

@miklo @xaphanpl @selfisekai @mkljczk
No proszę, wypisuje inkwizycyjne nienawistne farmazony, ale spację przed pytajnkiem robi, jak porządny człowiek. :)
Czy wzywanie do wykluczania kogoś z debaty to nie jest właśnie wzywanie do nienawiści ?

@miklo @xaphanpl @selfisekai @mkljczk
Czy stosowanie obraźliwego terminu „homofobia” wobec dość oczywistego poglądu, że istnieje tylko jedno prawidłowe ukierunkowanie popędu płciowego, terminu który sugeruje jakąś „fobię” a więc „nieuzasadniony lęk”, a więc zaburzenie psychiczne — czy to nie jest mowa nienawiści ?

Follow

@Dobromir_Sosnierz @miklo @xaphanpl @selfisekai @mkljczk okay, uzasadnij swój pogląd na temat jedynego słusznego popędu płciowego, bo świat zwierząt i antropologia mówią co innego :p

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!