Jeszcze 10 dni szkoły i spokój.
Będzie można bez przerwy programować jakieś głupoty, jeździć rowerem, jeść truskawki i grzebać w śmieciach.

Follow

@xue w C/C++ też czasem dłubie

Ale prawdziwi mężczyźni to tylko assembly a najlepiej od razu w maszynowym

@crusom To by się zgadzało, bo prawdziwi mężczyźni są zwykle głupi, więc nie dziwne, że robią coś co mógłby zrobić kompilator, w dodatku lepiej od nich.

@kmic @crusom żaden kompilator nie robi lepszej jajecznicy ode mnie. A na comming out są lepsze metody, niż ogłoszenie "programuje w javie"
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!