Jak przestane się odzywać to ten tego. 😉
Przyszła kolej na mnie, ale muszę przyznać że poszło ekspresem: wtorek rejestracja, a środa szczepienie.

@xaphanpl Ja mam termin na 25 km około 60 km ode mnie. Moderną (Astrą byłoby pewno szybciej bo nikt się tym szczepić nie chce :D)

Tak czy siak powodzenia! I wytrwałości. Słyszałem, że reakcja organizmu faktycznie jest ostrzejsza po tej szczepionce.

Follow

@robert_wolniak @xaphanpl mam rodzine prawie ze samych nauczycieli i poki co wszyscy zyja po Zenku :p
Powodzenia!

· · Web · 1 · 0 · 0

@crusom @xaphanpl Nie no, wiadomo, że szczepionka jest skuteczna (znacznie mniej, ale zawsze) i że się po niej nie umiera z reguły :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!