Follow

Jeszcze raz mi te jebane Teamsy spowodują śmiertelnego laga, to przysięgam że wystosuje pismo do kuratorium o to że nie mają prawa wymagać ode mnie korzystania z platformy amerykańskiej korporacji który mi ścina Manjaro.

@crusom rel, mam segfaulty i "Illegal instruction" przy dołączaniu do spotkania XD

@crusom A Microsoft tak pokazywał, jak bardzo "loffcia" Linuksa xD co się stało?

@robert_wolniak @crusom Tak kochają linuxa, że od kilkunastu miesięcy nie są w stanie dodać obsługi udostępniania ekranu. Nieoficjalne aplikacje oparte na Electronie nawet to wspierają.

@crusom Napisz im, że to jest antynarodowe, uzależniać Twoja naukę w POLSKIEJ szkole od podporządkowania się TOS i jurysdykcji jakiejś zdegenerowanej nihilistycznej organizacji ponadnarodowej, finansującej przymusowe szczepienia i NWO.

@petros my tu śmichy chichy, a jestem pewien, że ta argumentacja by przeszła xD

@crusom To nie śmichy-chichy. Mój umysł jest pokrętny, cyniczny i skłonny do manipulacji. I skuteczny. Spróbuj, a podziękujesz mi za radę.

@TeddyDD właśnie nie wiem. Dostaje czasem śmiertelnego laga, tzn. Kernel w ogóle nie odpowiada, bo nie działa mi wtedy światełko od capslocka i nie mogę nic zrobić.
Ale skoro to jest jakaś dziwna aplikacja na bazie Chromium a ja mam tylko 8gb DDR3, to może i

@crusom
Możliwe, miałem podobny problem na służbowym laptopie z 8gb ramu. Spróbowałbym zainstalować earlyoom.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!