@colton "już nie śpię" oznacza już wstałem, właśnie przed chwilą. Zazwyczaj gdy kogoś chcesz obudzić i pytasz czy śpi czy nie. Odpowiada "już nie śpię".

Ładniej powiedzieć "Właśnie wstałem" tzn. (to znaczy = tzn.) już się obudziłem i witam nowy dzień.

@pronto okej rozumiem, myślałem że to oznacza że w przyszłości nie będę spać.😂

@colton czasy w j. polskim są skomplikowane i jest ich chyba 5. Ale większość to zwykłe podstawowe 3. Po za tym jak w każdym języku są 'związki wyrazowe' które mają różne znaczenie.

@colton Chodzi raczej o to, że coś można powiedzieć inaczej gdyż inaczej brzmi sztucznie i nikt tak nie mówi nie pisze.

Ale oczywiście jeśli nie chcesz przepraszam, że przeszkadzam.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!