No to jeszcze raz...
Raz, dwa trzy, próba wolności słowa nr 2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem seksualności.
Szczepionki nie są jedynym remedium na kowida.
Operacja plastyczna nie czyni z faceta kobiety, a płcie są tylko dwie.
A cenzurowanie takich wpisów to po prostu tęczowy faszyzm.

Witam po raz kolejny szanownych mastodontów. :)

I wyrazy najszczerszego braku szacunku do mazgajów zgłaszających niewygodne wpisy z braku lepszych argumentów.

Follow

@Dobromir_Sosnierz pamiętam Pana walkę z absurdami taśmowego, niemal automatycznego i przez to przekłamanego głosowania w PE w tempie robotów - świetnie Pan to pokazał i obnażył.
Czy zmieniło się coś w tym temacie od tamtego czasu? Czy eurokraci dalej swoje robią?

· · Web · 2 · 0 · 3

@barszczyk @Dobromir_Sosnierz

Wow, gratuluję poruszenia tematu innego niż jedna z czterech literek. Nie tylko tym żyjemy.

@barszczyk Nie zaglądam, ale przypuszczam, że nic się nie zmieniło poza tym, że teraz nie ma już tego jednego, co na to narzekał.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!