Follow

Zmieniłem smartfon. Musiałem. W 2-letniej Moto Z bateria zaczęła zdychać.
Z uwagi na pilną potrzebę i okres przedświąteczny, wybór trochę z musu trochę z konieczności padł na Siajomi Mi9TPro.
Szukam w sklepie gugla FediLab a tu klops.... nie ma.
Czego obecnie używacie?
Bardzo mi odpowiadał FediLab a wolałbym uniknąć płacenia 12 zł za obecną wersję, nie dlatego, że to za drogo, ale dlatego , że nie chcę kojarzyć gugla z żadnymi moimi kontami czy kartami.

Tusky i Musky żądają włączenia JavaScript i nie wiem gdzie mam to zrobić (mam noscript w FF na smartfonie ale czy to globalnie blokuje jS?) Teraz piszę z &status, jedyny który się uruchomił , nawigacja i interfejs pozostawiają trochę do życzenia. Jakiś tip ?

Show thread

@michal nie chce mi wykryć pod Win8.1 tego Mi9TPro w ADB/PlatformTools :(

@michal
Udało się, 👍🏻😎 postawiłem Fdroida i z niego FediLab. Uff.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!