zarzuciłem ten sam wątek na mastodon.technology oraz qoto.org i na razie WIELKIE NIC 🙄
tyle userów a nikt nie ogarnia LineageOS'a ?

@barszczyk bo prawie nikt nie używa LineageOS? A już bez GApssów to już kompletna egzotyka.

Follow

@xaphanpl weź mnie nie strasz nawet... to jak teraz wrócić do andka standardowego?

@barszczyk zależnie od modelu. Ale na przyszłość: Jeśli nie pasuje Ci polityka producenta systemu to korzystasz z... innego systemu. Bawienie się w kastraty i protezy tego co wycięte narażasz się na błędy i to że coś nie będzie działać. Osoby odpowiedzialne za LinageOS wykonały kawał roboty za to że działa to tak dobrze, ale proteza to zawsze będzie proteza.

@xaphanpl
Jaką widzisz alternatywę dla androida? IOS odpada, nie toleruję produktów hamerykańskiego ogryzka. A guglowy andek wysyła podobno tony danych do gugla, ponoć 10x więcej niż IOS. Mam iść w jakieś sailfishe i inne jeszcze mniej znane rzeczy? Czy samemu "obierać" androida z syfu gugl zaczynając od roota i inne?

@barszczyk no sam siedzę na iOSie. Niestety aktualnie jeśli chcesz mieć jakieś wsparcie to albo Android albo iOS. Windows zdechł, Sailfish jest praktycznie tylko fajną ciekawostką. Jest jeszcze Tizen i KaiOS, ale to raczej dla Indii, niż dla nas.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!