Czasami sam się dziwię jak bardzo leniwy jestem. Dzisiaj na przykład zrobiłem kopiuj-wklej z przykładowego skryptu z pythonowej implementacji api mastodona aby móc postować nie logując się tylko wpisując w terminalu ‘python3 toot.py’.

Follow

@sdebkowski prawdziwe lenistwo to będzie jak zrobisz jakiś skrypt żeby nawet nie musieć kopiuj-wklej, tylko to zautomatyzujesz 😌

@xaphanpl Tak też można ale ja zwykle nie jestem zalogowany(czyszczę pliki cookies co każdą sesję lub zamkniętą stronę). A w ogóle kto nie lubi małych fajnych skryptów w pythonie

from mastodon import Mastodon

mastodon = Mastodon(
access_token = 'Y2hjaWHFgmXFmyBzaWUgd8WCYW1hxIc/IG5vb2I',
api_base_url = '101010.pl'
)
mastodon.toot(input("toot>>"))

@sdebkowski Teraz zmień klucz dostępu 😜
Żeby nie było to jestem za tym żeby sobie klepać kod bo to zawsze dodatkowa praktyka. Jedyne z czego się śmieje to lenistwo. Moje by mi nie pozwoliło zapoznawać się z biblioteką Mastodona 😂

@xaphanpl A ty myślisz że moje lenistwo pozwoliło na zapoznawanie się z czymkolwiek? To jest kopiuj-wklej z przykładu do mastodon.py github.com/halcy/Mastodon.py
Co do klucza api powiem jedno sprawdź w base64😏

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!