Follow

Jak to jest że w MastaLab wyświetla mi się grafika emotki "yikes" (screen w załączniku ) a wstawić się jej nie da, czyli jest obsługiwana ale nie można użyć

Po kopiuj i wklejeniu do innej aplikacji (komunikatory, SMS) wyświetla się jako tekst coś a'la BBcode w taki sposób :yikes:

Wołam @xaphanpl @m4sk1n

@barszczyk Instancje mogą dodawać własne "emotki" które właśnie są obsługiwane przez BBCode. Widzisz je bo nasza instancja je pobrała, ale nie można ich używać we własnych postach (mamy już w bazie kilkadziesiąt tysięcy takich kodów, wyobraź sobie przekopywanie się przez to).

@xaphanpl
Jakiejś ściągi / podglądówki nie da się zrobić żeby wstawiać je z pamięci jaki tekst BBcode?

Tak przy okazji, z iloma global timeline'ami różnych masto instancji jesteśmy w tej chwili zintegrowani?

@barszczyk na chwilę obecnych nie mamy żadnych oprócz standardowych emot unicode 😜

A połączeni jesteśmy z ciut ponad 3000 instancji.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!