arty boosted

The first woman to earn a computer science PhD in the US is a Catholic nun Mary Keller

arty boosted

#Gitea is joining the fediverse 🎉 We can now announce we've been accepted into the #NLnet funding round that we applied to. nlnet.nl/project/Gitea/

Thank you to @NGIZero @dachary @forgefriends and so many others for getting us to this point.

We are very much looking forward to many wonderful things that federation within forges can support.

arty boosted
arty boosted
arty boosted

Część z Was na pewno rozpoczyna ten rok z postanowieniami noworocznymi, a niektórzy dopiero szukają inspiracji. Jeżeli szukasz ciekawych postanowień związanych z prywatnością, otwartym oprogramowaniem(...)

internet-czas-dzialac.pl/cyfro

arty boosted
arty boosted

Często obecność funkcji „smart” występuje z istotnym pogorszeniem użyteczności, prywatności i trwałości urządzenia. Więcej o tym dowiecie się w najnowszym odcinku podcastu „Internet. Czas działać!” 🌎🦾🤖

video.internet-czas-dzialac.pl

arty boosted

I don’t know who needs to hear this but…

Privacy isn’t:

- A premium feature
- A setting you must configure
- About having something to hide

Privacy is:

- A basic human right.

arty boosted

RT @latestinspace@twitter.com

On Sunday (Dec. 12), five planets, two large asteroids, and the Moon will align in the night sky. Visible around the world.

🐦🔗: twitter.com/latestinspace/stat

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!