Show newer

Minister Spraw Zagranicznych Tuvalu nagrywa przemowę dla #COP26 stojąc po kolana w wodzie.

Najwyższy punkt w Tuvalu znajduje się 4.6m powyżej poziomu morza. Szacuje się, że wzrost poziomu morza o 20-40 cm może uczynić kraj niemożliwym do zamieszkania.

uk.news.yahoo.com/south-pacifi

Kupowanie kilku biletów w koszyku na bilet.intercity.pl skończyło się uwaloną transakcją i zamrożonymi środkami... Ktoś miał takie problemy? Czy może PKP informatyka w niedziele nie pracuje?

Funny thing is: we already have such a standard. It's called . And itself gives so many possibilities. Here's your Sunday reading ⤵️

Breaking Tech Open: Why Social Platforms Should Work More Like Email thereboot.com/breaking-tech-op przez @wallabagapp

Hej ho, czy jest na sali prawnik?

Zastanawiam się, jaka jest podstawa prawna karania podmiotów przez urząd upomnieniem, zamiast np. wynikającą z przepisów karą pieniężną.

Nie mogę znaleźć przepisów regulujących zasady "upominania".

Pls boost :)

What's your primary OS?

Boosts appreciated for sample size :)

"Saw this hanging at a window today and thought I should post it here."

submitted by drowninginpain

Pytanie do bardziej zaznajomionych z fedi: mamy problem z naszym kontem peertube, które rozmawia z 101010, ale z dziwnych przyczyn ostatni film się nie pojawił w postach tego konta:

101010.pl/web/accounts/289749

video.internet-czas-dzialac.pl

#DRM isn't just an annoyance -- it's a violation of your right to use the items you own as you see fit. Learn more about our Defective by Design campaign at defectivebydesign.org, and follow our campaign account at @endDRM.

2 tygodnie temu na F-Droidzie pojawiła się kolejna świetna aplikacja - Simply Translate Mobile. Działa podobnie jak Invidious lub Nitter, ale dla Google Translate. Aplikacja łączy się z wybraną lub losową instancją Simply Translate (na razie są tylko dwie) i poprzez nią przekazuje anonimowo wszystkie tłumaczenia. W końcu możemy korzystać z Google Translate przy użyciu wolnego oprogramowania.

Dostępna jest także wersja webowa, a usługa sieciowa Simply Translate jest częścią projektu Simple Web (simple-web.org), mającym na celu maksymalne uproszczenie usług sieciowych i odciążenie internetu z ociężałych skryptów śledzących i frameworków. Twórcy rozważają także napisanie rozszerzenia do przeglądarki do tłumaczenia stron internetowych.

f-droid.org/en/packages/com.si

Zachęcam też do wspierania rozwoju takich projektów jak LibreTranslate, całkowicie niezależnych od infrastruktury Google.

block tracking cookies in the name of privacy, but actually just block non-google tracking cookies. forcing everyone to advertise through Google, in return getting access to data from chrome and android. Google inserts itself into basically every internet business. chilling.

Show thread

I znów o fediwersie w Oko Press, niestety wrzucili za login-walla:
oko.press/witajcie-w-wolnym-sw

Piszę o decentralizacji, wspominam o masto, Pleromie, Misskey, OwnCaście, Mobilizonie, PixelFed, PeerTue. Piszę o instancjach, 101010.pl, linkuję do @icd i do bloga @jaczad.

Wspominam o @polamatysiak, @Dobromir_Sosnierz , i rzecz jasna o @DobrolinaMatysnierz .

Rozprawiam się też cokolwiek z Albiclą i Jaśminą.

Uff.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!