Czym jest i jak naprawdę działa NFT! Dlaczego ludzie wydają miliony dolarów na linki do plików jpg?

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Dlaczego ludzie kupują linki do JPG-ów za miliony dolarów? NFT są na ustach wielu internautów. Pojawiają się w kontekście rozmów o grach wideo, dziełach sztuki i dyskusji o prawie autorskim. Czym napr(...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@rysiek @midline @kuba

Trudno byłoby instalować aplikację, która nie ruszy, albo jeżeli nie ma się teoretycznego dostępu do Google Play 🙃

/arek

@michal oj tak, działa gładko i elegancko, zdążyłem zrobić już 7 updejtów i bezproblemowo :)

"The Air France app had an issue with testing in production today..."

submitted by LeftmostClamp

@kuba @rdarmila ale zła dieta nie jest czynnikiem wystarczającym do próchnicy ;)

re: NFTs 

@rysiek Another striking point made was that the end goal of NTFs and web3 is the financialization of all things.

I had this bad feeling that web3 and ‘metaverse’ projects are aiming at turning every human interaction into a transaction, adding micro-transactions and grind to all small acts that should be about aid and gratitude. But, as Folding Ideas notices, the actual goal is much worse: It not only injects money (monetization) into every interaction, but also makes them tradeable for the sole benefit of a speculative investor class.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!