W najnowszym odcinku podcastu "Internet. Czas działać!" opowiadamy o korporacyjnej praktyce zapoczątkowanej przez firmę Microsoft, wewnętrznie nazywanej "Embrace, Extend, Exterminate". Nie obyło się, bez sterty technologicznych dygresji, serdecznie zapraszam! 🔥😉

Otwarte standardy technologiczne są tworzone po to, aby ułatwić powstawanie konkurencyjnych produktów i wzmagać interoperacyjność pomiędzy naszymi urządzeniami i aplikacjami. Niestety od długiego czas(...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@kuba pewnie po to, że karta jest narażona na duże tarcia i zużycie, generalnie chyba większość kart jest ważna na 5 lat to całkiem spory okres

@jeder pytam z ciekawości bo na pierwszy rzut oka wygląda jak jakiś mod do PS4

@PawelK @hn100 @kuba FF raczej tego nie będzie implementował, bo to wymysł od Google'a, a Brave stoi na tym samym silniku co Google Chrome, czyli Blink

Na FF:
"Your browser does not have FloC enabled.

The FLoC origin trial only affects Google Chrome versions 89 and above."

Wiele popularnych cyfrowych platform nosi znamiona używek. Presja społeczna, hackowanie mechanizmu nagrody, szkodliwe dla zdrowia działanie to cechy wspólne zarówno dla konwencjonalnych uzależniających substancji chemicznych, jak i współczesnych platform internetowych.

Poniżej linki do nagrania z prelekcji, którą wygłosiliśmy podczas drugiej edycji konferencji Digit4Kids:

„Cyfrowe narkotyki - TikTok, YouTube, Instagram, Facebook - Digit4Kids 2021”

- Peertube: video.internet-czas-dzialac.pl
- YouTube: youtube.com/watch?v=5itMlP4eO4

@rogatywieszcz @kuba Niektórzy wręcz obsesyjnie chcą mieć zapisywane antybiotyki (również w rodzinie mam takie przypadki)

@jeder nie znam się na kierowcach tam występujących, ale myślałem że będzie wyprzedzać większość :D

@PawelK @midline nie, gemini jest nowy protokołem, tak jak wpisujesz np. `ftp://`, `sftp://`, `http://`, `https://`, będzie `gemini://`. A ten protokół nie dopuści typowego HTMLa, będzie to za pewne podzbiór tagów umożliwiający tworzenie contentu i osadzanie obrazków, filmów.

@rogatywieszcz @midline @kuba Program nauczania z tego co pamiętam przewiduje tylko tematykę cyberzachowań oraz organizację dnia bezpiecznego internetu...

Czy ta apka jest obowiązkowa? Przecież niekażdy Kowalski ma smartfon 🤔

@rogatywieszcz @midline Są reklamy, które są wizualnie satysfakcjonujące jednak takich jak na lekarstwo. Większość mnie męczy :(

W kontekście „przeciętnego Kowalskiego” moim i @kuba celem jest dotarcie do osób nieznajomych technologicznie, bo internet nie powinien nikogo wykluczać.

Niestety obserwujemy, że w szkołach uczy się dzieci i młodzież, bezużytecznej wiedzy na temat np. edycji tekstu w jednym "słusznym programie" M$ Word, natomiast nie uczy się o aspektach prywatności albo o wspomnianym RSS.

Będzie odcinek dedykowany tylko RSS. :)

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!