Gdy korporacyjna platforma uzyskuje monopol, może sobie pozwolić na codzienne uprzykrzanie życia jej użytkownikom. Opowiadamy o aplikacjach, które pozwalają odzyskać komfort korzystania z popularnych (...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@midline Nadrabiam zaległości - świetna lista aplikacji. Od siebie mogę dorzucić aplikację Nuclear nuclear.js.org/ - alternatywa dla Spotify i innych platform streamingowych.

@arkadiusz_wieczorek @midline Dostępni dostawcy to: YouTube, Audius, Bandcamp, Invidious, Soundcloud, Jamendo, iTunes Podcast. Autor raczej nie doda Spotify ze wzgledu na używany przez nich, własnościowy JS (taka informacja była na githubie), ale jest kilka zapytań o to, a program ciągle się rozwija, więc może jest szansa.

@ctarx @midline wymieniliśmy w artykule Spotiflyera, taka drobna proteza, pobierasz muzykę z Spotify z użyciem song linków

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!