Opowiadamy o otwartej, sprawdzonej w boju technologii, która pozwala przejąć kontrolę nad tym, jak czytamy wiadomości online

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@midline

Ja też pozdrawiam serdecznie (w końcu udało mi się wysłuchać) :)

Szybkie pytania:

1. Chyba nie widzę obiecanych linków do aplikacji pomagających wygenerowac rss mimo że nie ma go na stronie.

2. Czy będzie coś o tworzeniu własnego feeda RSS na własną stronę?

@rogatywieszcz @arkadiusz_wieczorek ach, faktycznie, te apki mi umknely. Tym razem nie ja robiłem timestampy i zawarty w podcascie "note to self" mi umknął. Zaktualizuję i dam znać!

Co do 2. - kanału RSS na pewno nie powinno sie robic recznie. Pytanie, czy to jest strona w jakoms cms?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!