Show newer

Od wczoraj jestem na konferencji w Toruniu. Informatyka w edukacji

Europass is now available in 30 languages, including Ukrainian.

The Europass platform offers a set of digital tools to:

📝 Create CVs
📜 Create cover letters
📥 Store application documents
📁 Organise and manage job applications

🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺
🇪🇺🎂🎂🎂🎂 E 🥳🥳🥳🥳🇪🇺
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🎂 R 🥳🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🎂 A 🥳🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺
🇪🇺🎂🎂🎂🎂 S 🥳🥳🥳🥳🇪🇺
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🎂 M 🇪🇺🇪🇺🇪🇺🥳🇪🇺
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🎂 U 🇪🇺🇪🇺🇪🇺🥳🇪🇺
🇪🇺🎂🎂🎂🎂 S 🥳🥳🥳🥳🇪🇺
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺

@geekgonecrazy I self-host RustDesk and it's a very pleasant experience
http://rustdesk.com

I think them being full open source is fairly recent; the clients have always been open but the server was closed and they were selling subscriptions. I heard it mentioned on a podcast recently and they said it was fully open source which surprised me lol. Looked into it again and quickly set it up on all of mine and my family's machines. Highly recommend it :flan_thumbs:

Od dzisiaj jestem w Towarzystwo Informatyczne. . @rysiek - pamiętasz, jak chciałeś naszą Izbę tworzyć? Nadal nie znam firm wdrażających OpenSource....

Warto jeździć powoli... Tak niskiego poziomu spalania nie mam często

Google ChromeOS Flex zainstalowane na zwykłym PC ;-) Rewelacji prędkości nie ma, ale fun jest...

Wydarzenie na FB: fb.me/e/1ZiO2Mqs0, ale i tu zapraszam - MSCDN w Płocku, 2.06 godz. 16:30 - dla nauczycieli klas 4-6, 7-8 SP i LO...

Tonight marks the long-awaited Grand Final of Eurovision.

40 countries brought together in song and conviviality; we wish all the participants the best of luck in this joyous event followed by millions of Europeans.

We'll be watching and cheering alongside you.

#Eurovision

Tak się pochwalę - PTI przyznało mojej książce tytuł 2 miejsca w konkursie na najlepszą polską
książkę informatyczną roku 2022.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!