Show newer

Normalnie od tych odsetek, co to mi je BANK da, to aż nie wiem, czy szampana, czy kawior zamawiać....

It's finally here, teasing is over:

I'm excited to launch #keyoxide today!

yarmo.eu/post/keyoxide

#FOSS solution for easy encryption, signature verification and decentralized identity proofs!

I've been in favor of #DeleteKeybase but I never had something to offer as an alternative. Now I do :)

W związku ze złożeniem w Sejmie ustaw dotyczących zmian w edukacji i skierowaniem ich do prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz planem szybkiego procedowania mimo protestów wielu środowisk nauczycielskich, uczniowskich i rodzicielskich, organizacji społecznych oraz samorządów, Nauczyciele Roku wyrażają stanowczy sprzeciw .... @jaczad @rysiek

[ Boost 🔁]

@privacyint 🔗 mastodon.xyz/users/privacyint/
-
NEW! Today at #IGF2021 we launched and presented a series of #safeguards for public-private #surveillance #partnerships. They seek to uphold human #rights #principles when #states use #private #tech to deliver public #services or to conduct surveillance 🧵 t.co/Moou3mAoK1

Jako członek Szkolnej sekcji informatyki przy PTI - polecam moje wyzwanie - można zdobyć nagrody! sis.pti.org.pl/zadanie-godzina

I znowu mogę się pochwalić - tym razem jako członek zarządu Sekcji informatyki szkolnej przy PTI.

sis.pti.org.pl/profile/adam_ju

Nie wiem, może powinienem napisać wcześniej. Ale dzisiaj jesteśmy na Cyberiadzie.

experyment.gdynia.pl/events/no

Jednak systemy Windows potrafią dawać człowiekowi pracę ;-)

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!